Visi Dan Misi

VISI

Bernuansa Islami, unggul dalam prestasi, menjunjung tinggi tradisi, santun dalam bersikap, diminati masyarakat dan meraih kemuliaan hidup dalam kebahagiaan masa depan.

 

MISI

  1. Membina peserta didik berdasarkan keimanan dan ketakwaan.
  2. Mewujudkan tercapainya peningkatan mutu pendidikan.
  3. Mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan Iptek dan Kebudayaan.
  4. Membina akhlak dan budi pekerti.
  5. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi masyarakat.
  6. Menyebar semangat demokrasi secara inovatif.
  7. Mengantarkan peserta didik menggapai prestasi.
  8. Membangkitkan daya juang bagi kemuliaan hidup dan kebahagiaan masa depan.